มาสเตอร์เชฟนูรอ

หัวใจและจิตวิญญาณของบลู เอเลเฟ่นท์

มาสเตอร์เชฟนูรอ

หัวและจิตวิญญาณของ

บลู เอเลเฟ่นท์

เกิดมาเพื่อเป็นเชฟ

มรกดทางวัฒนธรรมการทำอาหารไทย

เชฟนูรอ เกิดและเติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อย จึงได้ซึมซับและได้รับการปลูกฝั่งการทำอาหารไทยแท้มาตั้งแต่วัยเด็ก จากคุณแม่ที่มีความเชี่ยวชาญและฝีมือในการทำอาหารชั้นเลิศ โดยเฉพาะ “แกงมัสมั่น” ที่มีกลิ่นหอมและเป็นนิยมมาก

เกิดมาเพื่อเป็นเชฟ

สืบทอดมรดกการทำอาหาร

เชฟนูรอ เกิดและเติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อย จึงได้ซึมซับและได้รับการปลูกฝั่งการทำอาหารไทยแท้มาตั้งแต่วัยเด็ก จากคุณแม่ที่มีความเชี่ยวชาญและฝีมือในการทำอาหารชั้นเลิศ โดยเฉพาะ “แกงมัสมั่น” ที่มีกลิ่นหอมและเป็นนิยมมาก

ฉันภูมิใจในมรดกอาหารไทยของฉัน อาหารแต่ละจานมีประวัติเป็นของตัวเอง และฉันรักการสร้างสรรค์มากพอ ๆ กับการสำรวจสูตรการทำอาหารของพระราชวังในยุคต่าง ๆ !”

ได้รับความไว้วางใจจากสถานฑูต

เชฟระดับโลก

มากกว่า 40 ปี ที่ร่วมเผยแพร่อาหารไทยจากครัวไทยสู่ครัวโลก Chef Nooror ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เธอมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสรรหาสุดยอดอาหารไทย โดยเฉพาะจากวัตถุดิบสดใหม่และในท้องถิ่น ปัจจุบันเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากสถานฑูต

เชฟระดับโลก

มากกว่า 40 ปี ที่ร่วมเผยแพร่อาหารไทยจากครัวไทยสู่ครัวโลก Chef Nooror ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เธอมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสรรหาสุดยอดอาหารไทย โดยเฉพาะจากวัตถุดิบสดใหม่และในท้องถิ่น ปัจจุบันเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย

“เชฟนูรอ ชื่อชอบการสร้างสรรค์อะไรใหม่ ความหลงใหลในศิลปะการทำอาหารไทยและแฟชั่น เธอเป็นเรื่องแปลกใหม่! เต็มไปด้วยความคิดใหม่ ๆ ของสูตรอาหารการจับคู่ส่วนผสมและคลั่งใคร่การออกแบบ เธอมีหัวใจของความเป็นแม่ ผุ้ที่พร้อมและให้และแบ่งปันความรักให้กับพวกเรา” (เชฟโจ กล่าว)