29 กรกฎาคม 2564

แถลงการณ์บลูเอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดวิด-19 ในประเทศไทย เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

บลูเอเลเฟ่นท์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้ความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาและตอบรับนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ต ทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ บลูเอเลเฟ่นท์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการแสดงความคิดเห็นใดๆ ทางการเมือง  โดยจะมุ่งมั่นแก้ไขวิกฤตนี้ร่วมกับพี่น้องชาวภูเก็ตและประชาชนชาวไทยทุกคน